Cenovnik usluga na fakultetu
Glavna strana | Spisak ispita | Ovde preuzmite pitanja | Foto strana | Novi ziro-racun fakulteta | E-mail adrese profesora | Poklon za Vas | Glasajte | Cenovnik usluga na fakultetu

Poslednja promena u pogledu cena izvrsena je 01. jula 2005. godine.
1.

STUDENTI SU OSLOBODJENI PLACANJA NAKNADE ZA OVERU OBRAZACA ? UVERENJA RADI REGULISANJA :
- VOJNE OBAVEZE
- SMESTAJA U STUDENTSKI DOM
- KREDITA ILI STIPENDIJE
- ZDRAVSTVENOG I SOCIJALNOG OSIGURANJA
- PRAVA NA PENZIJU-2.

UPIS I, II, III, IV GODINE ? SAMOFINANSIRAJUCI STUDENTI

50.000,00

1.500?

3.

OBNOVA I, II, III, GODINE

20.000,00

600 ?

4

STICANJE DIPLOME VI?E ?KOLSKE SPREME

31.000,00

800 ?

5.

TRO?KOVI STUDIJA KOJE PLA?AJU APSOLVENTI KOJI SU TAJ STATUS STEKLI PRE PROMENE NASTAVNOG PLANA 1993 GODINE A OD TADA NISU POLAGALI ISPITE

27.000,00

700 ?

6.

PRELAZ SA DRUGIH PRAVNIH FAKULTETA U SCG

8.000,00

200 ?

7.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH PRAVNIH FAKULTETA ? PO ISPITU

1.000,00

25 ?

8.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA I VISIH SKOLA ? PO ISPITU

1.500,00

50 ?

9.

PROMENA SMERA

1.300,00

30 ?

10.

NAKNADNA OVERA SEMESTRA

2.000.00

60 ?

11.

NAKNADAN UPIS I OBNOVA GODINE

2.500,00

80 ?

12.

ISPITI I, II, III GODINA

450,0013.

ISPITI APSOLVENTI

600,0014.

ISPIT PRED KOMISIJOM

900,0015.

ODLAGANJE ISPITA

500,0016.

PROMENA ISPITIVACA

700,0017.

NAKNADNA PRIJAVA PO ISPITU

900,00
+CENA ISPITA18.

DUPLIKAT INDEKSA
- I GODINA
- II GODINA
- III GODINA
- IV GODINA


1.500,00
1.900,00
2.200,00
2.500,00


40?
50?
60?
80?

19.

OVERA OBRAZACA ( AKO SE NJIMA NE REGULISU PITANJA IZ TACKE 1 )

500,00

10?

20.

IZDAVANJE LICNIH DOKUMENATA NA REVERS

500,0021.

UVERENJE O DIPLOMIRANJU I DIPLOMA

2.500,00

80 ?

22.

UVERENJE O VISOJ SKOLSKOJ SPREMI I DIPLOMA

2.500,00

80 ?

23

DUPLIKAT UVERENJA O DIPLOMIRANJU I UVERENJA O VISOJ SKOLSKOJ SPREMI

1.300,00

40 ?

24.

DUPLIKAT DIPLOME I DIPLOME O VISOJ SKOLSKOJ SPREMI

2.500,00

80 ?

25.

ISPISNICA SA FAKULTETA :
- I GODINA
- II GODINA
- III GODINA
- IV GODINA


1.500,00
1.900,00
2.200,00
2.500,00


40 ?
50 ?
60 ?
80 ?

26.

UVERENJE BIVSIM STUDENTIMA

900,00

20 ?

27.

HOLOGRAM

100,00


NAKNADE SE PRIMENJUJU OD 1. JULA 2005. GODINE

www.pravnifaks.dzaba.com