Ovde mozete preuzeti pitanja :
Glavna strana | Spisak ispita | Ovde preuzmite pitanja | Foto strana | Novi ziro-racun fakulteta | E-mail adrese profesora | Poklon za Vas | Glasajte | Cenovnik usluga na fakultetu
Pitanja mozete preuzeti desnim klikom na mis,i izborom opcije copy-paste :

Napomena : sva pitanja su poslednji put proverena u septembru 2004. godine . Sa obzirom na to , bilo bi preporucljivo da ih iskoristite kao polaznu osnovu , i da ih dodatno proverite tako sto cete otici par puta na svaki od ispita i zapisivati pitanja ...
Ekonomska politika?Taborosi 1. Opsti koncept ekonomske politike 2. Opsti uslovi delovanja ekonomske politike 3. Odluke subjekata 4. Odlike savremenog privrednog rasta 5. SNA metod 6. Proizvodni metod 7. Pojam ciljeva ekonomske politike 8. Instrumenti ekonomske politike 9. Mere za podsticanje stednje I investicija 10. Proizvodna funkcija 11. Opsta potrosnja 12. Licna potrosnja 13. Funkcija I definicija licne potrosnje 14. Javna potrosnja 15. Traznja za novcem 16. Ponuda novca 17. Izvori I granice finalne potrosnje 18. Politika cena 19. Sistem determinisanja? 20. Stabilizaciona politika 21. Monetarni multiplikator 22. Budzetski deficit 23. Monetarni udar 24. Tekuci I potencijalni drustveni proizvod 25. Realni I nominalni drustveni proizvod? 26. Prirodna stopa nezaposlenosti 27. Investicije 28. Izvori finansiranja investicija 29. Struktura investicija 30. Pojam inflacije 31. Gubici usled nezaposlenosti I inflacije 32. Uzroci I posledice inflacije 33. Trade-off inflacije I nezaposlenosti 34. Efikasnost investicija 35. Fiskalna politika 36. Funkcije fiskalne politike 37. Uloga finansijske politike u razvijenim drustvima 38. Vrste instrumenata spoljnotrgovinske politike 39. Bankarski sistem 40. Bankarski poslovi 41. Devizni kurs 42. Trziste deviza 43. Neizvesnosti u ekonomskoj politici 44. Monetarni agregati 45. Spoljnotrgovinski bilans 46. Platni bilans 47. Politika dohodaka 48. Carine 49. Ekonomske skole 50. Merkantilizam 51. Monetarizam 52. Nova ekonomija 53. Ekonomija ponude 54. Drzavni intervencionizam 55. Skola racionalnog ocekivanja 56. Privatizacija u Yu 57. Liberalizam kao pretpostavka? 58. Metodi privatizacije u Yu 59. Eksterna I interna privatizacija 60. Tranzicija u nerazvijenim zemljama 61. Tranzicija u bivsim socijalistickim zemljama 62. Tranzicija u razvijenim trzisnim privredama 63. Kejnzova teorija

G.P.P. --- Jaksic ? Procesne pretpostavke 19-23 ? Parnicni subjekti 23-24 ? Pravo na sudsku zastitu 31-39 ? Izuzece 66-67 ? Parnicni I krivicni postupak 68-74 ? Nadleznost(opsta razmatranja) 86-91 ? Stvarna nadleznost 91-93 ? Vrednost predmeta spora 93-94 ? Mesna nadleznost 95-103 ? Sastav suda 103-104 ? Sposobnost biti parnicna stranka 115-116 ? Parnicna sposobnost 116-118 ? Stvarna legitimacija I pravo na vodjenje spora 119-121 ? Zakonski zastupnik 122-124 ? Zastupnik pravnog lica 124 ? Punomocnik 124-131 ? Nacelo obostranog saslusanja-kontradiktornost 141-143 ? Nacelo savesnog koriscenja procesnim pravima 143-146 ? Propustanje parnicne radnje 167-170 ? Restitutio in integrum 170-172 ? Dostavljanje 178-181 ? Vrste tuzbi 185-191 ? Istovetnost tuzbenog zahteva 195-196 ? Preinacenje tuzbe 197-199 ? Prigovor prebijanja 204-207 ? Prethodno pitanje 207-210 ? Tok pripremnog postupka 210-216 ? Predmet dokazivanja 234-236 ? Sluc. U kojima se ne izvodi dokazivanje o spor.cinjenicama 238-240 ? O izvodjenju dokaza uopste 244-246 ? Ocena dokaza 246-250 ? Teret tvrdnje I dokazivanja 240-244 ? Isprava 252-255 ? Svedok 256-260 ? Vrste presude 265-274 ? Pravosnaznost presude 281-286 ? Zalba protiv presude 290-308 ? Revizija 309-317 ? Ponavljanje postupka 317-322 ? Sudsko poravnanje 333-338 ? Kum.ev. I alter.spajanje 339-343 ? Alter. Ovl. Tuzenog 343 ? Suparnicarstvo 343-352 ? Protivtuzba 352-354 ? Ucesce umesaca 354-358 ? Obavestenje o parnici 358-360 ? Ucesce drzavnog tuzioca 360 ? Bracni sporovi 369-376 ? Postupak izdavanja platnog naloga 389-392 ? Privredni sporovi 395-397 ? Izvrsna isprava 434-437 ? Resenje o izvrsenju 442-448 ? Prigovor 449-453;455 ? Izvrsenje na pokretnim stvarima 466-469 ? Izvrsenje na nepokretnostima 469-474 ? Izvrsenje na novcanom potrazivanju duznika 474-480 ? Raspravljanje zaostavstine 547-559 ? Pokretanje stecajnog postupka 593-595 ? Prethodni postupak 595-599 ? Otvaranje stecaja 599-601 ? Proc.pravna posledica otvaranja stecaja 601-604 ? Mater.pr.posl.otvaranja stecaja 604-608 ? Prijavljivanje I ispitivanje potrazivanja 609-612 ? Sporovi u stecaju ? Pobijanje pravnih radnji stecajnog duznika 618-622 ? Sporovi povodom prijavljenih potrazivanja stecajnih poverilaca 622-623


GPP?PALACKOVIC 1. PROCESNE PRETPOSTAVKE 2. PRAVNA POMOC 3. PARNICNI I KRIVICNI POSTUPAK 4. LICA IZUZETA OD YU PRAVOSUDJA I LITISPENDENCIJA 5. ATRAKCIJA,ZADRZAVANJE,SUKOB NADLEZNOSTI 6. VREDNOST PREDMETA SPORA 7. OPSTA,POSEBNA ISKLJUCIVA MESNA NADLEZNOST 8. RETORZIONA NADLEZNOST 9. SPORAZUM O MESNOJ NADLEZNOSTI I ODREDJIVANJE NADL.OD STRANE VISEG SUDA 10. STRANACKA,PARNICNA,POSTULACIONA SPOSOBNOST 11. STVARNA LEGITIMACIJA I PRAVO NA VODJENJE SPORA 12. ZAKONSKI I PRIVREMENI ZASTUPNIK 13. RASPRAVNO I ISTRAZNO NACELO,NEPOSREDNOST I POSREDNOST 14. 4 NACELA 15. VRSTE I OBLIK PARNICNIH RADNJI 16. PODNESCI I JEZIK U POSTUPKU 17. PROPUSTANJE PARNICNIH RADNJI 18. POVRACAJ U PREDJASNJE STANJE 19. POJAM I VRSTE TUZBI 20. SADRZINA TUZBE 21. PODNOSENJE I PREINACENJE TUZBE 22. POJAM I PODELA PRIGOVORA 23. PRIPREMNI POSTUPAK PARNICE 24. DOSTAVLJANJE TUZBE 25. TOK GLAVNE RASPRAVE 26. IZVODJENJE I OCENA IZVODJENJA DOKAZA 27. OSUDJUJUCA,DELIMICNA,MEDJUPRESUDA 28. PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA I ODRICANJA 29. DONOSENJE I SADRZINA PRESUDE 30. DOPUNJAVANJE,TUMACENJE I ISPRAVLJANJE PRESUDE 31. PRAVNOSNAZNOST I GRANICE PRAVNOSNAZNOSTI 32. KARAKTERISTIKE REDOVNIH PRAVNIH LEKOVA 33. ZALBA PROTIV PRESUDE 34. RAZLOZI ZALBE 35. TOK POSTUPKA PO ZALBI I GRANICE?. 36. ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA PO ZALBI 37. REVIZIJA 38. PONAVLJANJE POSTUPKA 39. PREKID I MIROVANJE POSTUPKA 40. POVLACENJE TUZBE,ODRICANJE,PORAVNANJE 41. PROTIVTUZBA 42. UMESAC I INTERVENCIJSKO DEJSTVO PRESUDE 43. UCESCE UMESACA U OBAVESTAVANJU? 44. IZVRSNA ISPRAVA 45. PROTIVIZVRSENJE 46. IZVRSENJE NA POKRETNIM STVARIMA 47. IZVRSENJE NA NEPOKRETNOSTI 48. IZVRSENJE NA NOVCANOM POTRAZIVANJU DUZNIKA 49. IZVRSENJE NA ZARADI 50. IZVRSENJE NA SREDSTVIMA PRAVNIH LICA 51. PREDAJA I ISPORUKA POKRETNIH STVARI 52. ISPRAZNJENJE I PREDAJA NEPOKRETNOSTI 53. OBAVEZA NA RADNJU,TRPLJENJE,NECINJENJE 54. VRACANJE RADNIKA NA RAD 55. PRAVNI LEKOVI VAN PARNICE 56. ZADRZAVANJE U NEUROPSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI 57. PROGLASENJE NESTALOG LICA ZA UMRLO 58. LISENJE I PRODUZENJE RODITELJSKOG PRAVA 59. ODREDJIVANJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST 60. UREDJENJE MEDJA 61. STECAJNI RAZLOZI 62. PRIJAVLJIVANJE I ISPITIVANJE POTRAZIVANJA U STECAJU *** U SEPTEMBARSKOM ROKU JE DODALA I SLEDECA PITANJA ( ZA PRVU GRUPU): ? NACELA O SUDOVIMA ? VRSTE SUDOVA ? NADLEZNOST OPSTINSKOG SUDA ? NADLEZNOST OKRUZNOG SUDA ? NESPOJIVOST ? USLOVI I POSTUPAK IZBORA SUDIJA ? PRESTANAK SUDIJSKE DUZNOSTI ? SUDIJA POROTNIK ? VISOKI SAVET PRAVOSUDJA ? IZUZECE ? VRHOVNI SUD SRBIJE ? DRZAVNI TUZILAC ? JAVNI PRAVOBRANILAC


Gradjansko procesno pravo?Keca (kombinacije) 1. Nacelo usmenosti I pismenosti Presuda zbog izostanka Postupak obezbedjenja 2. Nacelo ekonomicnosti Delimicna presuda Privremene mere 3. Nacelo javnosti Presuda na osnovu priznanja I odricanja Zalozno pravo na stvari 4. Nacelo savesnog koriscenja procesnim pravima Osudjujuca presuda Pojam I obelezja vanparnicnog postupka 5. Nacelo nezavisnosti sudstva Naknada parnicnih troskova Eksproprisana nepokretnost 6. Nacelo poucavanja neuke stranke Medjupresuda Prethodne mere 7. Nacelo nezavisnosti Imenovanje prethodnika Uredjenje medja 8. Nacelo zakonitosti Obezbedjenje parnicnih troskova Lisenje I produzenje roditeljskog prava 9. Sudije I sudije porotnici Umesac Upravljanje I koriscenje zajednicke stvari 10. Stvarna legitimacija I pravo na vodjenje spora Dokazivanje Subjekti izvrsnog postupka 11. Norme parnicnog postupka Bracni sporovi Deoba zajednicke stvari 12. Punomocnik Svedok Izvrsenje na osnovu verodostojnih isprava 13. Tuzba Postupak po zalbi Protivizvrsenje 14. Priprema glavnog pretresa Odluke drugostepenog suda po zalbi Materijalnopravne posledice otvaranja stecaja 15. Vreme vrsenja parnicnih radnji Resenje Izvrsenje na novcanom potrazivanju duznika 16. Nacelo neposrednosti Pojam I vrste presude Subjekti vanparnicnog postupka 17. Nacelo dispozicije Isprava Resenje o izvrsenju 18. Samozastita Postupak u radnim sporovima Nacela vanparnicnog postupka 19. Raspravno I istrazno nacelo Vestak Pravni lek u izvrsnom postupku 20. Mesna nadleznost Sudsko poravnanje Subjekti stecajnog postupka 21. Zakonski zastupnik Uvidjaj Nacela izvrsnog postupka 22. Prethodno pitanje Revizija protiv resenja Postupak likvidacije 23. Zastupanje Resenje o izvrsenju Postupak obezbedjenja 24. Revizija Vestak Izvrsna isprava 25. Zastita subjektivnih prava Zahtev za zastitu zakonitosti Pobojanje pravnih radnji stecajnog duznika 26. Materijalno I procesno pravo Postupak u privrednim sporovima Pravnosnaznost u vanparnicnom postupku 27. Nacelo obostranog saslusanja stranaka Stranka kao dokazno sredstvo Prigovor protiv resenja o izvrsenju na osnovu verodostojne isprave 28. Prinudno sudsko poravnanje Glavna rasprava Ponavljanje postupka 29. Pravnosnaznost presude Ugovor sa procesnopravnim dejstvom Izvrsenje na radnji trpljenja 30. Propustanje I povracaj u predjasnje stanje Pojam I obelezja zalbe protiv presude Izvrsenje na nepokretnosti radi namirenja novcanog potrazivanja 31. Parnicne radnje Granice pravnosnaznosti Izvrsenje zahteva za predaju zamenljivih stvari 32. Parnicni I upravni postupak Suparnicarstvo Jednakost stecajnih poverilaca 33. Radnje suda Zalbeni razlozi Izvrsenje na pokretnostima 34. Mesto gpp Izabrani sud Zalbe u vanparnicnom postupku 35. Stvarna nadleznost Alternativno spajanje tuzbenih zahteva Hitnost stecaja 36. Procesne pretpostavke Postupak male vrednosti Vanredni pravni lekovi u vanparnicnom postupku 37. Delegacija I ordinacija Prekid I mirovanje Otvaranje stecaja 38. Prigovor prebijanja Revizija protiv presude Krivicna odgovornost zbog neizvrsenja pravosnazne presude 39. Parnicni I krivicni postupak Suparnicarstvo Nacelo univerzalnosti 40. Sporazum o mesnoj nadleznosti Spajanje tuzbenih zahteva Tok stecajnog postupka 41. Pravna priroda parnice Izdavanje platnog naloga Lisenje poslovne sposobnosti


Javne finansije?Popovic 1. Pojam javnih finansija 2. Predmet javnih finansija 3. Pojam I dezintegracija finansijskog prava 4. Neposredni I posredni porezi 5. Ad valorem I specificni porezi 6. Fundirani I nefundirani porezi 7. Centralni I lokalni porezi 8. Oecd klasifikacija poreza 9. Pojam I vrste poreskopravnog odnosa 10. Pojam I vrste poreskih duznika 11. Nastanak poreske obaveze 12. Vreme ispunjenja poreske obaveze 13. Jemstvo? 14. Relativni nacini prestanka poreske obaveze 15. Apsolutni nacini prestanka poreske obaveze 16. Gasenje poreskog duga 17. Prinudna naplata 18. Utvrdjivanje poreza 19. Vodjenje poslovnih knjiga I sastavljanje poreskog bilansa 20. Poreski obveznik-pojedinac 21. Poreski obveznik-pravno lice 22. Poreska osnovica 23. Vrste poreskih stopa 24. Izbor-proporcionalne ili progresivne poreske stope 25. Poreske olaksice 26. Pojam dvostrukog oporezivanja 27. Fenomeni slicni dvostrukom oporezivanju 28. Vrste dvostrukog oporezivanja 29. Uzroci dvostrukog oporezivanja 30. Metode za eliminaciju dvostrukog oporezivanja 31. Izbor metode za eliminaciju?. 32. Medjunarodne konvencije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja 33. Bilateralne konvencije 34. Stalna poslovna jedinica 35. Multilateralne konvencije 36. Finansijska poreska nacela 37. Ekonomska poreska nacela 38. Socijalnipoliticka poreska nacela 39. Pojam I vrste izbegavanja placanja poreza 40. Poreski sistem 41. Struktura savremenih poreskih sistema 42. Pojam dohotka u nauci o porezima 43. Sistemi poreza na dohodak fizickih lica 44. Rezidenstvo u sistemu poreza na dohodak 45. Poreski tretman drustava lica 46. Osnovica poreza na dohodak gradjana 47. Oporezivanje prihoda od kapitala,nepokretnosti I ostalih prihoda 48. Transferne cene 49. Kapitalni dobici I gubici-samostalna delatnost 50. Osnovica poreza na prihod od samostalne delatnosti 51. Olaksice u sistemu poreza na prihod od samostalne delatnosti 52. Sistemi poreske integracije 53. Poreski tretman dividendi koje filijala isplacuje maticnoj kompaniji 54. Poreski tretman kapitalnih dobitaka u slucaju statusnih promena 55. Poresko konsolidovanje 56. Utanjena kapitalizacija 57. Pojam socijalne sigurnosti 58. Porez na imovinu u Srbiji 59. Porez na prenos apsolutnih prava 60. Porezi u slucaju smrti I na poklon 61. Jednofazni porezi na promet 62. Visefazni porezi na promet 63. Pojam I klasifikacija PDV-a 64. Prednosti I nedostaci PDV-a 65. Paradoksi PDV-a 66. Porez na promet proizvoda 67. Porez na promet usluga 68. Akcize 69. Pojam I vrste carina 70. Porez na upotrebu dobara 71. Takse I naknade


KPP-Lazin 1. definicije kpp 3, 2. nacela kpp 2, 3. principi kpp 2, 4. pojam i vrste kr.postupaka 4, 5. stvarna nadleznost2, 6. mesna nadleznost 3, 7. delegacija mesne nadleznosti 3, 8. spajanje i razdvajanje kriv.postupaka 2, 9. funkcionalna nadleznost 4, 10. supsidijarni tuzilac 2, 11. privatni tuzilac 2, 12. osteceni sa imovinskopr.zahtevom 2, 13. obavezna odbrana 2, 14. princip neposrednosti 7, 15. princip slob.sudij.uverenja 5, 16. princip optuzbe 4, 17. princip raspravnosti 5, 18. princip istine 1, 1. tok krivicnog postupka 4, 2. zahtev za sprovodjenje istrage 5, 3. oup u istrazi 2,3 4. uvidjaj 3, 5. misljenje vestaka 2, 6. jemstvo 3, 7. izdavanje poternice 2, 8. ispit lica lisenog slobode 4, 9. oslobadjanje od svedocenja 2 10. odlaganje i prekid gl.pretresa 3, 11. podizanje optuznice 3, 12. neposredno optuzenje 6, 13. prigovor protiv optuznice 5, 14. zahtev preds.veca za kontrolu optuznice 3, 15. pripremanje gl.pretresa 6, 16. faze gl.pretresa 4, 17. izmena i prosirenje optuzbe 3, 18. obustava kriv.postupka 4, 19. izricanje i objavljivanje presude 4, 20. odbijajuca presuda 3, 21. oslobadjajuca presuda 3, 22. osudjujuca presuda 3, 1. zalba uopste 3, 2. sadrzaj zalbe 6, 3. razlozi za zalbu 9, 4. postupak po zalbi na presudu 1*suda 4, 5. zalba na presudu drugost.suda 2, 6. zalba na resenje 2, 7. nepravo ponavljanje kriv.postupka 2, 8. zahtev za vanr.ublazavanje kazne 5, 9. zahtev za vanr.preispitivanje prav.presude 8, 10. okrivljeni i njegov polozaj 2, 11. pritvor u istrazi 2, 12. pritvor posle podignute optuznice 5, 13. povracaj u predjasnje stanje 1, 14. postupak po zahtevu za ponavljanje kriv.postupka 1, 15. pokretanje skracenog postupka 4, 16. glavni pretres u skr.postupku 4, 17. zalba u skracenom postupku 2, 18. pritvor u skracenom postupku 4, 19. rociste radi mirenja 3, 20. pritvor u postupku prema maloletnicima 3, 21. nadl.i sastav veca za maloletnike 3, 22. moralna rehabilitacija 2, 23. ekstradicija 1, ? brojevi sa strane oznacavaju koliko je koje pitanje puta postavljano,dok smo mi zapisivali!


KRIVICNO PRAVO-OPSTI DEO (CETINIC) ? POSLEDICA ? PODSTREKAVANJE ? PRAVNE POSLEDICE OSUDE ? OPSTI POJAM KR.DELA ? VREME IZVRSENJA KR.DELA ? POJAM ZASTARELOSTI I ZASTARELOST KR.SANKCIJA ? LEGITIMNOST KR.ZASTITE ? SUBJEKT KR.DELA ? USLOVNA OSUDA KOD NAS ? EKSTEZIVNO I RESTRIKTIVNO TUMACENJE ? NUZNA ODBRANA ? LISENJE SLOBODE ? POJAM I RAZVOJ KRIV.PRAVA ? PRAVNA PRIRODA SAUCESNISTVA ? OBAVEZNO LECENJE ALKOHOLICARA ? TERITORIJALNI PRINCIP-PROSTORNO VAZENJE ? BITNO SMANJENA URACUNLJIVOST ? KONFISKACIJA IMOVINE ? NACELO PRAVEDNOSTI ? NEURACUNLJIVOST ? USLOVNI OTPUST MALOLETNIKA ? NACELO HUMANOSTI ? PRIVIDNI IDEALNI STICAJ ? NASTANAK MERA BEZBEDNOSTI ? MEDJUNARODNO KRIV.PRAVO I MEDJ.KRIV.SUD ? NEZNATNA DRUSTVENA OPASNOST ? ODMERAVANJE KAZNE ZA KR.DELA U STICAJU ? NACELO IND.SUBJ.ODGOVORNOSTI ? ODREDJIVANJE OPSTEG POJMA KR.DELA ? NOVCANA KAZNA KOD NAS ? ANALOGIJA ? BITNO SMANJENA URACUNLJIVOST ? OSLOBODJENJE OD KAZNE ? PRAVO I MORAL ? PRAVNA PRIRODA SAUCESNISTVA ? ODUZIMANJE PREDMETA ? MOGUCNOST? ? PRIPREMANJE KR.DELA ? PROTERIVANJE STRANACA ? UZROCNOST ? DEOBA KR.DELA ? OPRAVDANJE I SVRHA KAZNE ? NACELNA PITANJA KAZNJIVOSTI ? STICAJ ? MERE BEZBEDNOSTI ? POJAM I FUNKCIJE RADNJE KR.DELA ? PRODUZENO KR.DELO ? ODUZIMANJE IMOV.KORISTI ? NASTANAK NAUKE KR.PRAVA (SKOLE) ? KRIV.ODGOVORNOST SAUCESNIKA ? OBAVEZNO PSIH.LECENJE U ZDR.USTANOVI ? RAZVOJ KRIV.PRAVA DO 1941. ? USLOVI KAZNJIVOSTI ? POVRAT ? PROSTORNO VAZENJE ? MESTO IZVRSENJA KR.DELA ? UBLAZAVANJE KAZNE ? VREMENSKO VAZENJE ? SAIZVRSILASTVO ? ODMERAVANJE KAZNE OSUDJENOM LICU ? MESTO KRIV.PRAVA U PRAVNOM SISTEMU ? BICE KR.DELA ? SUDSKA OPOMENA ? TUMACENJE U KR.PRAVU ? SILA I PRETNJA ? OLAKSAVAJUCE I OTEZAVAJUCE OKOLNOSTI ? POJAM PROTIVPRAVNOSTI I ODNOS? ? STVARNA ZABLUDA ? KAZNA ZATVORA KOD NAS ? OSNOVI ISKLJUCENJA KOJI NISU PREDVIDJENI U ZAKONU ? ORGANIZOVANJE ZLOC.UDRUZENJA ? REHABILITACIJA ? POJAM ZADATAK I SISTEM NASEG KR.PRAVA ? VRSTE RADNJE KR.DELA ? USLOVNI OTPUST ? TUMACENJE ? DOBROVOLJNI ODUSTANAK ? LECENJE NA SLOBODI ? NACELO LEGITIMNOSTI ? POKUSAJ KRIV.DELA ? IZMENA ODLUKE O VASPITNOJ MERI I OBUSTAVA NJIHOVOG IZVRSENJA ? KVALIF. I PRIVID. OBLICI ? POJAM I VRSTE SAUCESNISTVA ? ZABRANA VRSENJA DELATNOSTI ? KRIV.ODG.PRAVNIH LICA ? POMAGANJE ? DISCIPLINSKE VASPITNE MERE ? POJAM KRIV.PRAVA ? DRUSTVENA OPASNOST ? VASPITNE MERE POJACANOG NADZORA ? KRIV.ZAKON I ZAKONODAV. ? ODG. ZA DELA KVALIF. TEZOM POSLEDICOM ? PRIMENA VASPITNIH MERA NA MLADJE PUNOLETNE UCINIOCE ? RAZVOJ OD 1941. ? KRAJNJA NUZDA ? POJAM,VRSTE I SISTEMI KAZNE ? NACELO ZAKONITOSTI ? NEHAT ? ZAVODSKE VASPITNE MERE ? NACELO PRAVEDNOSTI I SRAZMERNOSTI ? STVARNA ZABLUDA ? MALOLETNICKI ZATVOR ? ODNOS NAUKE KR.PRAVA SA DRUGIM NAUKAMA ? UMISLJAJ ? POJAM I VRSTE ODMERAVANJA KAZNE ? OBJEKT KR.DELA ? ODG. ZA DELA UCINJENA PUTEM STAMPE ? AMNESTIJA ? PROSTORNO VAZENJE ? PRAVNA ZABLUDA ? USLOVNA OSUDA SA ZASTITNIM NADZOROM ? NEPODOBAN POKUSAJ ? TEORIJE KRIVICE ? STATUS MALOL. UCINIOCA ? IZVOR KR.PRAVA ? SLOZENO I KOLEKTIVNO KR.DELO ? ZABRANA UPRAVLJANJA MOT.VOZILOM


KRIVICNO PRAVO:OPSTI DEO-DELIC 1. POJAM KRIVICNOG PRAVA 2. DRUSTVENA OPASNOST KRIV.DELA 3. VASPITNE MERE POJACANOG NADZORA 1. ODREDJIVANJE OPSTEG POJMA KRIV.DELA I? 2. KRIVICNA ODGOVORNOST SAUCESNIKA 3. PROTERIVANJE STRANCA IZ ZEMLJE 1. RAZVOJ NASEG KRIV.PRAVA DO 1941. 2. SILA I PRETNJA 3. POMILOVANJE 1. MEDJUNARODNO KRIV.PRAVO 2. NEZNATNA DRUSTVENA OPASNOST 3. ODREDJIVANJE KAZNE ZA KRIV.DELA UCINJENA U STICAJU 1. TUMACENJE U KRIV.PRAVU 2. USLOVI KAZNJIVOSTI 3. OSLOBODJENJE OD KAZNE 1. POJAM I RAZVOJ KRIV.PRAVA 2. NEHAT 3. ZAVODSKE VASPITNE MERE 1. OPSTI POJAM KRIV.DELA (SHVATANJA U NASOJ TEORIJI) 2. PRAVNA PRIRODA SAUCESNISTVA 3. USLOVNI OTPUST 1. ODNOS NAUKE KRIV.PRAVA SA DRUGIM NAUKAMA 2. VRSTE RADNJE KRIV.DELA 3. MALOLETNICKI ZATVOR 1. IZVORI KRIVICNOG PRAVA 2. BITNO SMANJENA URACUNLJIVOST 3. POVRAT 1. OBJEKT KRIV.DELA 2. ODGOVORNOST ZA KRIV DELA UCINJENA PUTEM STAMPE I? 3. AMNESTIJA 1. NACELO ZAKONITOSTI 2. DOBROVOLJNI ODUSTANAK 3. OBAVEZNO PSIH. LECENJE NA SLOBODI 1. MESTO KRIV.PRAVA U PRAVNOM SISTEMU 2. BICE I ELM BICA KRIV. DELA 3. SUDSKA OPOMENA 1. PRAVO I MORAL 2. SUBJEKT KRIV. DELA 3. USLOVNA OSUDA 1. LEGITIMNOST 2. POKUSAJ KRIV. DELA 3. ODUZIMANJE PREDMETA 1. NACELO IND. SUBJ. ODGOVORNOSTI 2. KRAJNJA NUZDA 3. NOVCANA KAZNA 1. RAZVOJ NASEG KRIV. PRAVA DO 1941. 2. DEOBA KRIV. DELA 3. KAZNA (POJAM,VRSTE,SVRHA,OPRAVDANJE) 1. ANALOGIJA U KRIV. PRAVU 2. UZROCNI ODNOS 3. OBAVEZNO PSIH. LECENJE I CUVANJE U ZDRAV. USTANOVI 1. POJAM,ZADATAK I SISTEM NAUKE KRIV. PRAVA 2. ACTIONES LIBERAE IN CAUSA 3. ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM 1. MOGUCNOST I BUDUCNOST KRIV. PRAVA 2. PRIPREMANJE KRIV. DELA 3. ZASTARELOST IZVRSENJA SANKCIJA 1. VREMENSKO VAZENJE KRIV. PRAVA 2. SAIZVRSILASTVO 3. ODMERAVANJE KAZNE OSUDJENOM LIOCU 1. PROSTORNO VAZENJE KRIV. PRAVA 2. MESTO IZVRSENJA KRIV. DELA 3. UBLAZAVANJE KAZNE 1. VAZENJE REPUBLICKOG KRIVICNOG ZAKONA 2. PRAVNA ZABLUDA 3. USLOVNA OSUDA SA ZASTITNIM NADZOROM 1. POJAM I FUNKCIJE RADNJE KRIV. DELA 2. PRODUZENO KRIV.DELO 3. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIV. DELOM 1. POJAM I TEORIJE KRIVICE 2. NEPODOBAN POKUSAJ 3. KRIVICNI STATUS MALOLETNIKA U NASEM KRIV. PRAVU 1. POJAM PROTIVPRAVNOSTI I ODNOS SA ? 2. STVARNA ZABLUDA 3. OPSTA PITANJA KAZNE LISENJA SLOBODE (ZATVOR) 1. NACELNA PITANJA KAZNJIVOSTI NEDOVRSENOG KRIV. DELA 2. POJAM I VRSTE STICAJA KRIV. DELA 3. MERE BEZBEDNOSTI 1. KRIVICNA ODGOVORNOST PRAVNOG LICA 2. POMAGANJE 3. DISCIPLONSKE VASPITNE MERE 1. OSNOVI ISKLJUCENJA PROTIVPRAVNOSTI KOJI NISU PREDVIDJENI? 2. ORGANIZOVANJE ZLOCINACKIH UDRUZENJA 3. POJAM I DOMET REHABILITACIJE 1. NACELO PRAVEDNOSTI I SRAZMERNOSTI 2. NEURACUNLJIVOST 3. USLOVNI OTPUST MALOLETNIH UCINILACA 1. NACELO HUMANOSTI 2. NUZNA ODBRANA 3. OBAVEZNO LECENJE ALKOHOLICARA I NARKOMANA 1. POSLEDICA RADNJE 2. PODSTREKAVANJE 3. PRAVNE POSLEDICE OSUDE 1. ODNOS NAUKE KRIV. PRAVA SA DRUGIM NAUKAMA 2. UMISLJAJ 3. POJAM I VRSTE ODMERAVANJA KAZNE 1. NAUKA KRIV. PRAVA I NJEN ODNOS SA DRUGIM NAUKAMA 2. ODGOVORNOST ZA KRIV. DELA KVALIFIKOVANA TEZOM POSLEDICOM 3. OLAKSAVAJUCE I OTEZAVAJUCE OKOLNOSTI 1. LEGITIMNOST KRIVICNOPRAVNE ZASTITE 2. SLOZENO I KOLEKTIVNO KRIV. DELO 3. PRIMENA VASPITNIH MERA 1. NASTANAK NAUKE KRIV. PRAVA I SKOLE 2. ODGOVORNOST ZA KRIV. DELA KVALIFIKOVANA TEZOM POSLEDICOM 3. SMRTNA KAZNA 1. USMERENOST I GRANICE KRIV. PRAVA 2. UMISLJAJ 3. POJAM I VRSTE SANKCIJA 1. RAZVOJ KRIV. PRAVA OD 1941. 2. KAZNA I OIPRAVDANJE KAZNE 3. PODELA KRIV. DELA


KRIVICNO PRAVO:POSEBNI DEO IGNJATOVIC 1. KRIVICNA DELA PROTIV USTAVNOG UREDJENJA I BEZBEDNOSTI SCG 2. NAPAD NA USTAVNO UREDJENJE 3. ORUZANA POBUNA 4. TERORIZAM 5. SABOTAZA 6. SPIJUNAZA 7. ODAVANJE DRZAVNE TAJNE 8. POZIVANJE NA NASILNU PROMENU USTAVNOG UREDJENJA 9. IZAZIVANJE NACIONALNE,RASNE,VERSKE MRZNJE,RAZDORA ILI NETRPELJIVOSTI 10. KRIVICNA DELA PROTIV COVECNOSTI I MEDJUNARODNOG PRAVAGENOCID 11. RATNI ZLOCINI 12. PROTIVPRAVNO UBIJANJE I RANJAVANJE NEPRIJATELJA 13. MEDJUNARODNI TERORIZAM 14. UZIMANJE TALACA 15. POVREDA UGLEDA STRANE DRZAVE ILI MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE 16. FALSIFIKOVANJE NOVCA 17. IZDAVANJE CEKA BEZ POKRICA 18. ODAVANJEVOJNE TAJNE 19. OTMICA VAZDUHOPLOVA 20. UGROZAVANJE BEZBEDNOSTI LETA VAZDUHOPLOVA 21. NEOVLASCENA PROIZVODNJA,DRZANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA 22. OMOGUCAVANJE UZIVANJA OPOJNIH DROGA 23. UNOSENJE OPASNIH MATERIJA U SCG 24. TESKO UBISTVO 25. UBISTVO DETETA PRI PORODJAJU 26. NAVODJENJE NA SAMOUBISTVO I POMAGANJE U SAMOUBISTVU 27. NEDOZVOLJEN PREKID TRUDNOCE 28. TESKA TELESNA POVREDA 29. UCESTVOVANJE U TUCI 30. OTMICA 31. NARUSAVANJE NEPOVREDIVOSTI STANA 32. NEOVLASCENO PRISLUSKIVANJE I TONSKO SNIMANJE 33. POVREDA TAJNOSTI PISAMA ILI DRUGIH POSILJKI 34. UVREDA 35. POVREDA UGLEDA REPUBLIKE SRBIJE ILI DRUGE REPUBLIKE U SCG 36. KRIVICNA DELA PROTIV DOSTOJANSTVA LICNOSTI I MORALA 37. SILOVANJE 38. OBLJUBA ILI PROTIVPRIRODNI BLUD NAD NEMOCNIM LICEM 39. OBLJUBA ILI PROTIVPR.BLUD SA LICEM KOJE NIJE NAVRSILO 14 GODINA 40. BLUDNE RADNJE 41. ISKORISCAVANJE MALOLETNIH LICA ZA PORNOGRAFIJU 42. VANBRACNA ZAJEDNICA SA MALOLETNIM LICEM 43. NASILJE U PORODICI 44. NESAVESNO LECENJE BOLESNIKA 45. NEUKAZIVANJE LEKARSKE POMOCI 46. PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET SKODLJIVIH PROIZVODA 47. ZAGADJIVANJE ZIVOTNE SREDINE 48. NEDOZVOLJENA TRGOVINA 49. PORESKA KRIVICNA DELA 50. SUMSKA KRADJA 51. TESKA KRADJA 52. UTAJA 53. IZNUDA 54. PRIKRIVANJE 55. IZAZIVANJE OPSTE OPASNOSTI 56. UNISTENJE ILI OSTECENJE JAVNIH UREDJAJA 57. NEPRUZANJE POMOCI LICU POVREDJENOM U SAOBRACAJNOJ NESRECI 58. NEPRIJAVLJIVANJE PRIPREMANJA KRIVICNOG DELA 59. NEPRIJAVLJIVANJE KRIVICNOG DELA ILI UCINIOCA 60. LAZNO PRIJAVLJIVANJE 61. DAVANJE LAZNOG ISKAZA 62. SIRENJE LAZNIH VESTI 63. NASILNICKO PONASANJE 64. LAZNO PREDSTAVLJANJE 65. SAMOVLASCE 66. ZLOCINACKO UDRUZIVANJE 67. FALSIFIKOVANJE ISPRAVE 68. PROTIVZAKONITA NAPLATA I ISPLATA 69. FALSIFIKOVANJE SLUZBENE ISPRAVE 70. ODAVANJE SLUZBENE TAJNE 71. PROTIVZAKONITO POSREDOVANJE 72. PRIMANJE MITA 73. KRIVICNA DELA KORUPCIJE


Medjunarodno javno pravo?Paunovic 1. Odnos medjunarodnog I unutrasnjeg prava 2. Medjunarodni ugovori kao izvor prava 3. Obicajna pravna pravila kao izvor prava 4. Opsta pravna nacela priznata od strane prosvecenih naroda 5. Odluke medjunarodnih organizacija 6. Kodifikacija I progresivni razvoj 7. Pravo naroda na samoopredeljenje 8. Teorije priznanja 9. Priznanje drzava 10. Priznanje vlada 11. Priznanje I gradjanski rat 12. Osnovna prava I duznosti drzava 13. Domen iskljucive nadleznosti 14. Gradjanska odgovornost drzava 15. Diplomatska zastita 16. Posledice odgovornosti 17. Sukcesija-ugovori 18. Sukcesija-javni dugovi 19. Sukcesija-privatnopravne obaveze 20. Komonvelt 21. Stalno neutralne drzave 22. Stalne misije 23. Specijalne misije 24. Konzuli 25. Pojam I klasifikacija medjunarodnih organizacija 26. Nevladine organizacije 27. Istorijat Ujedinjenih Nacija 28. Ciljevi I nacela Ujedinjenih Nacija 29. Organizaciona struktura Ujedinjenih Nacija 30. Generalna skupstina 31. Savet bezbednosti 32. Clanstvo u Ujedinjenim Nacijama 33. Odnos Povelje prema drzavama neclanicama 34. Prinudne mere-sankcije 35. Rezolucija “Ujedinjeni za mir” 36. Institucionalni I pravni okviri ekonomske saradnje u okviru Ujedinjenih Nacija 37. Postupak za reviziju Povelje 38. Pravna priroda specijalizovanih agencija 39. Evropski savet 40. Severnoatlantski pakt 41. Evropska unija 42. Sud EEZ 43. Oebs 44. Polozaj I organizacija katolicke crkve 45. Povelja I prava coveka 46. Paktovi o pravima coveka 47. Zastita manjina 48. Individualna krivicna odgovornost 49. Medjunarodni terorizam 50. Genocid 51. Drzavne granice 52. Medjunarodne sluzbenosti 53. Teritorijalno more 54. Spoljni morski pojas 55. Epikontinentalni pojas 56. Otvoreno more 57. Moreuzi 58. Rezim vazdusne plovidbe 59. Pojam,oblici I vrste medjunarodnih ugovora 60. Ratifikacija medjunarodnih ugovora 61. Rezerve uz visestrane ugovore 62. Registrovanje I deponovanje ugovora 63. Intertemporalno pravo 64. Pacta sunt servanda 65. Rebus sic stantibus 66. Osnovi relativne nistavosti 67. Osnovi apsolutne nistavosti 68. Dobre usluge I posredovanje 69. Anketne komisije 70. Izbor sudija medjunarodnog suda pravde 71. Nadleznost suda 72. Prethodni ili incidentni postupci 73. Postupak za davanje savetodavnog misljenja 74. Represalije 75. Ugovorna zabrana rata 76. Nacelo neintervencije 77. Pojam I definicija agresije 78. Izvori ratnog prava 79. DeMartensova klauzula 80. Pojam borca 81. Ratna okupacija 82. Vojne konvencije 83. Okoncanje neprijateljstava 84. Zavrsetak rata 85. Reparacije 86. Kontrabanda
Krivicno pravo-posebni deo---Stojanovic 1. Napad na ustavno uredjenje 2. Izazivanje nacionalne,rasne I verske mrznje 3. Oruzana pobuna 4. Terorizam 5. Sabotaza 6. Odavanje drzavne tajne 7. Genocid 8. Medjunarodni terorizam 9. Odbijanje primanja I upotrebe oruzja 10. Otmica vazduhoplova 11. Neovlascena proizvodnja I stavljanje u promet opojnih droga 12. Omogucavanje uzivanja opojnih droga 13. Unosenje opasnih materija u SRJ 14. Tesko ubistvo 15. Ubistvo na mah 16. Ubistvo iz nehata 17. Ubistvo deteta pri porodjaju 18. Navodjenje na samoubistvo I pomaganje u samoubistvu 19. Nedozvoljeni prekid trudnoce 20. Izdavanje ceka bez pokrica 21. Teska telesna povreda 22. Ucestvovanje u tuci 23. Otmica 24. Ugrozavanje sigurnosti 25. Iznudjivanje iskaza 26. Opste karakteristike kr.dela protiv dostojanstva licnosti I morala 27. Silovanje 28. Obljuba ili protivprirodni blud nad nemocnim licem 29. Seksualno zlostavljanje 30. Vanbracna zajednica sa maloletnim licem 31. Trgovina ljudima 32. Neukazivanje lekarske pomoci 33. Nadriapotekarstvo 34. Nesavesan rad u privrednom poslovanju 35. Poreska utaja 36. Ostecenje poverilaca 37. Teska kradja 38. Utaja 39. Ostecenje tudje stvari 40. Prinuda 41. Sumska kradja 42. Zagadjivanje zivotne sredine 43. Prevara 44. Racunarska prevara 45. Iznuda 46. Prikrivanje 47. Izazivanje opste opasnosti 48. Krivicna dela protiv bezbednosti javnog saobracaja 49. Lazno prijavljivanje 50. Davanje laznog iskaza 51. Sirenje laznih vesti 52. Lazno predstavljanje 53. Kockanje 54. Falsifikovanje isprave 55. Zloupotreba sluzbenog polozaja 56. Falsifikovanje sluzbene isprave 57. Falsifikovanje novca 58. Protivzakonita naplata I isplata 59. Pronevera 60. Primanje mita 61. Davanje mita 62. Unistenje ili ostecenje javnog uredjaja 63. Posebni slucajevi falsifikovanja isprava 64. Pozivanje na otpor 65. Zlocinacko udruzivanje


MPP - Jaksic 1. Nacini regulisanja u Mpp-u 2. Relevantnost stranog elementa 3. Izvori m.p.p-a 4. Kolizione norme 5. Problem kvalifikacije u jugoslovenskom pravu 6. Prethodno pitanje 7. Ranvoa 8. Javni poredak 9. Norme neposredne primene 10. Fraus legis 11. Upucivanje na nejedinstveni poredak 12. Kako se saznaje I dokazuje strano pravo 13. Autonomija volje 14. Mobilni sukob zakona 15. Sukob u vremenu 16. Italijanska skola statuta 17. Francuska skola statuta 18. Savinji 19. Mancini 20. Drzavljanstvo 21. Merodavno pravo za pravnu I poslovnu sposobnost 22. Merodavno pravo za materijalne uslove I formu braka 23. Teorija stecenih prava 24. Merodavno pravo za ponistenje braka 25. Merodavno pravo za razvod braka 26. Merodavno pravo za vanbracnu zajednicu 27. Merodavno pravo za dejstva braka 28. Merodavno pravo za odnos izmedju roditelja I Dece 29. Merodavno pravo za delikte 30. Haska konvencija o medjunarodnoj otmici Dece 31. Haska konvencija o saobracajnim nezgodama 32. Stvari u tranzitu 33. Merodavno pravo za izdrzavanje 34. Merodavno pravo za usvojenje 35. Merodavno pravo za testamentalno nasledjivanje 36. Merodavno pravo za hartije od vrednosti 37. Kvazikontrakti 38. Rimska konvencija 39. Merodavno pravo za ugovore 40. Voljna multiplikacija I cepanje ugovora 41. Cesija 42. Becka konvencija 43. Reciprocitet 44. Strana ulaganja 45. Industrijska svojina 46. Autorska prava 47. Medjunarodna pravna pomoc 48. Siromasko pravo 49. Pojam I vrste medjunarodne nadleznosti 50. Iskljuciva nadleznost 51. Direktna I indirektna nadleznost 52. Opsta nadleznost 53. Retorziona nadleznost 54. Aktorska kaucija 55. Medjunarodna litispendencija 56. Prorogacija nadleznosti 57. Ustaljivanje nadleznosti 58. Medjunarodna pravna pomoc 59. Imunitet drzave 60. Pojam strane sudske odluke 61. Pojam priznanja stranih odluka 62. Uslovi za priznanje stranih sudskih odluka 63. Javni poredak kao smetnja za priznanje strane sudske odluke 64. Priznanje odluka koje se ticu statusa 65. Priznanje odluka donetih u postupku prinudnog poravnanja ili stecaja 66. Sistemi priznanja stranih sudskih odluka 71.Ponistaj arbitrazne odluke 67. Pojam I vrste arbitraza 72.Nadl. u bracnim sporovima 68. Autonomija arbitraznog sporazuma I princip kompetencije 73.Nadl. za izdrzavanje 69. Priznanje strane arbitrazne odluke 74.Nadl. za r..zaostavstine 70. Uslovi za priznanje stranih arbitraznih odluka 75.Nadl.u stv.pr.sporovima


MPP-Knezevic Izvori mpp 5 briselska konvencija 2 Prethodno pitanje 6 privatizacija 8 Ranvoa 5 strana ulaganja 6 Javni poredak 2 industrijska svojina 5 Nacini regulisanja u mpp 2 autorska prava 5 Norme neposredne primene 3 opsta nadleznost 7 Fraus legis 4 retorziona nadleznost4 Vremenski sukob zakona 4 aktorska kaucija 2 Mobilni sukob zakona 2 siromasno pravo 3 Reciprocitet 7 pojam strane sudske odluke 2 Italijanska skola statuta 2 uslovi za priznanje strane sudske odluke 3 Forma braka 3 postupak za priznanje strane sudske odluke 2 Stvari u tranzitu 4 sistemi priznanja strane sudske odluke 4 Pojam I vrste medj.nadleznosti 2 pojam I vrste arbitraza 3 Autonomija volje 1 Medjunarodna I mesna nadleznost 1 Rimska konvencija4 Nadleznost yu suda u bracnim sporovima 3 Becka konvencija7 Prorogacija nadleznosti 2 Imunitet drzave1 Litispendencija 2 Kolizione norme 2 Medjunarodna pravna pomoc 3 Kvalifikacija 2 Imunitet drzave 5 Sukob zakona kod ponistaja I razvoda braka 2 Merodavno pravo za usvojenje 2 Cesija 1 Pojam I znacaj medjunarodne nadleznosti 5 Savinji 1 Nadleznost yu suda za starateljstvo 1 Mancini 1 Nadleznost yu suda za stvarnopravne odnose 4 Odredjivaje merod.prava za pravnu I poslovnu sposobnost fiz.lica 1 Materijalno pravni uslovi za zakljucenje braka 2 ***brojevi sa strane oznacavaju koliko je puta koje pitanje postavljeno dok smo mi zapisivali (inace,on postavlja 2 pitanja).


Nasledno pravo?Antic 1. Pojam I sastav zaostavstine 2. Izdvajanje iz sastava zaostavstine 3. Razlozi za nedostojnost 4. Zakonski nasledni red 5. Pravo predstavljanja 6. Naslednopravne posledice usvojenja u nasem pravu-potpuno I nepotpuno usvojenje 7. Pravna priroda prava na nuzni deo 8. Iskljucenje iz prava na nuzni deo 9. Lisenje prava na nuzni deo 10. Aktivna zavestajna sposobnost 11. Zavestajni svedoci 12. Uslov 13. Rok 14. Nalog 15. Legat 16. Tumacenje testamenta 17. Alografski testament 18. Sudski testament 19. Medjunarodni testament 20. Brodski testament 21. Vojni testament 22. Proglasenje testamenta 23. Opozivanje zavestanja 24. Nistavost zavestanja 25. Ustupanje I raspodela imovine za zivota 26. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju 27. Raspolaganje naslednim pravom I naslednicka zajednica 28. Ostavinski postupak 29. Nadleznost I sastav suda 30. Zalba u ostavinskom postupku 31. Nasledna izjava 32. Upucivanje na parnicu ili drugi postupak 33. Resenje o nasledjivanju 34. Naslednopravni zahtevi posle pravosnaznosti resenja o nasledjivanju 35. Colatio bonorum 36. Povreda nuznog dela 37. Tuzba 38. Odgovornost univerzalnih I singularnih sukcesora za dugove ostavioca 39. Separatio bonorum 40. Zastarelost u naslednom pravu 41. Sema zakonskih naslednika 42. Sema nuznih naslednika


Obligacije -- Orlic 1. Jednostrano I dvostrano obavezni ugovori 2. Odnos cause I motiva 3. Nistavi ugovori 4. Predugovor I glavni ugovor 5. Rusljivi ugovori 6. Novcane I nenovcane obligacije 7. Teretni I dobrocini ugovori 8. Aleatorni I komutativni ugovori 9. Prihvatanje ponude 10. Slanje kataloga?I poredjenje sa ponudom 11. Alternativne obligacije 12. Ugovorena forma 13. Forma ab sol. I ab probationem 14. Raskid ugovora zbog neizvrsenja?pravila kod nas 15. Konverzija 16. Konvalidacija 17. Pasivne solidarne obligacije 18. Apstraktni I kauzalni ugovori 19. Obligacija cilja I obligacija sredstava 20. Obecanje radnje treceg lica 21. Zakonska kamata 22. Ogranicenje slobode ugovaranja javnim poretkom 23. Konverzija 24. Odgovornost roditelja za stetu maloletne Dece 25. Naknada imovinske stete u slucaju smrti?. 26. Posebni slucajevi odgovornosti za prouzrokovanu stetu 27. Subjektivna deliktna odgovornost 28. Naknada imovinske stete-opsta pravila 29. Naknada neimovinske stete 30. Naknada neimovinske stete u slucaju smrti? 31. Odgovornost za stetu od gradjevine 32. Otudjenje zakupljenne stvari-pravila kod nas 33. Odgovornost za stetu od opasnih stvari 34. Krivica-pojam I osnovna pravna shvatanja 35. Odgovornost preduzeca za stetu radnika 36. Uzrocnost 37. Odgovornost staraoca za sticenika 38. Ugovorna I deliktna odgovornost-pojam I razlike 39. Zahtev da se ukloni opasnost od stete 40. Odgovornost u slucaju udesa izazvanog motornim vozilom 41. Ugovor o prodaji sa pravom preprodaje 42. Novacija 43. Pristupanje dugu 44. Asignacija 45. Zastarelost 46. Posebna poverioceva prava u nekim slucajevima 47. Posebne vrste cesije 48. Posebne vrste jemstva 49. Sudski penali 50. Preuzimanje duga 51. Odustanica 52. Ugovorna kazna 53. Ugovor o punomocstvu 54. Prodajni nalog-razlika sa ugovorom o punp0mocstvu 55. Ugovor o prodaji sa zadrzavanjem prava svojine 56. Ugovor o prodaji sa pravom trazenja boljeg kupca 57. Ugovor o prodaji sa otplatom na rate 58. Zakonska kompenzacija 59. Ugovor o prodaji sa pravom otkupa 60. Kapara 61. Posebne vrste ugovora o ostavi 62. Ugovor o posluzi 63. Ugovor o prodaji sa specifikacijom 64. Ugovor o prodaji sa pravom prece kupovine 65. Duznicka docnja


PORODICNO PRAVO?DRASKIC 1. IZVORI PORODICNOG PRAVA 2. VRSTE SRODSTVA 3. LICNO IME 4. TEORIJE O PRAVNOJ PRIRODI BRAKA 5. BRACNE SMETNJE 6. BRACNE ZABRANE 7. NEPOSTOJECI BRAK 8. NISTAV(APSOLUTNO NISTAV)BRAK 9. RUSLJIV(RELATIVNO NISTAV)BRAK 10. KLASIFIKACIJA UZROKA ZA RAZVOD BRAKA 11. POJAM VANBRACNE ZAJEDNICE 12. STICANJE BRACNOG STATUSA POZAKONJENJEM 13. OSPORAVANJE BRACNOG MATERINSTVA 14. OSPORAVANJE BRACNOG OCINSTVA 15. UTVRDJIVANJE VANBRACNOG OCINSTVA PRIZNANJEM 16. UTVRDJIVANJE VANBRACNOG OCINSTVA SUDSKOM ODLUKOM 17. ZASNIVANJEM NEPOTPUNOG USVOJENJA 18. DEJSTVA NEPOTPUNOG USVOJENJA 19. ZASNIVANJE POTPUNOG USVOJENJA 20. ZASTUPANJE DETETA 21. OGRANICENJE RODITELJSKOG PRAVA 22. VRSTE STARAL;ACA 23. POJAM I PRAVNA PRIRODA ZAKONSKOG IZDRZAVANJA 24. IZDRZAVANJE RAZVEDENOG BRACNOG DRUGA 25. IZDRZAVANJE VANBRACNOG DRUGA 26. IZDRZAVANJE DETETA 27. ZAJEDNICKA IMOVINA BRACNIH DRUGOVA 28. UGOVORNI IMOVINSKI REZIM U BRAKU


Radno pravo?Lubarda 1. Ugovor o radu 2. Posebna zastita zena na radu 3. Zabrana diskriminacije 4. Nastanak I razvoj radnog prava u Jugoslaviji 5. Placeno I neplaceno odsustvo 6. Pravo na rad I sloboda rada 7. Zastita na radu 8. Pravo na godisnji odmor 9. Skraceno radno vreme 10. Prekovremeni rad 11. Radni odnos 12. Ugovor o radu kod kuce 13. Izvori radnog prava medjunarodnog porekla 14. Autonomni izvori 15. Antikonkurentska klauzula 16. Radno vreme 17. Ugovor o privremenim I povremenim poslovima 18. Naknada zarade 19. Raspodela I preraspodela radnog vremena 20. Zaposljavanje stranaca 21. Prava radnika za cijim radom je prestala potreba 22. Rad na odredjeno vreme 23. Postupak za zasnivanje radnog odnosa 24. Prava radnika koji radi pod posebnim uslovima rada 25. Posebna zastita maloletnih lica 26. Ugovor o radu u vanprivredi 27. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa 28. Radno vreme krace od punog radnog vremena 29. Pravne posledice nezakonitog strajka 30. Prestanak radnog odnosa po sili zakona 31. Prestanak radnog odnosa protiv volje radnika 32. Obligacioni deo kolektivnih ugovora 33. Arbitraza u radnom sporu 34. Posebni pravni rezim strajka 35. Osnivanje I principi sindikalnog organizovanja 36. Prestanak radnog odnosa protiv volje radnika 37. Inspekcijska zastita prava 38. Disciplinski postupak I zastarelost 39. Kolektivni ugovori 40. Kolektivni ugovori u javnim preduzecima 41. Kolektivni ugovori I ugovorne strane 42. Pojam I vrste kolektivnih radnih sporova 43. Postupak iskazivanja viskova zaposlenih 44. Posebna zastita sindikalnih predstavnika 45. Suspenzija 46. Strajk 47. Disciplinska odgovornost 48. Mirne metode resavanja kolektivnih sporova 49. Normativni deo kolektivnih ugovora 50. Odnos prema radu I kultura rada 51. Rad van prostorija poslodavca 52. Reprezentativnost sindikata 53. Savet zaposlenih 54. Pravo na lock-out 55. Novcana naknada za vreme privremene nezaposlenosti 56. Pravo na zdravstvenu zastitu 57. Profesionalne bolesti I povrede na radu 58. Pravo na invalidsku penziju 59. Pravo na porodicnu penziju 60. Pravo na starosnu penziju 61. Invalidnost-pojam I kategorije 62. Razvoj socijalnog osiguranja u Jugoslaviji 63. Naknada zarade za vreme bolovanja 64. Povreda radne obaveze 65. Novcana naknada za telesno ostecenje 66. Penzijski staz 67. Principi socijalnog osiguranja 68. Osnovna prava po osnovu invalidskog osiguranja 69. Druga prava po osnovu nezaposlenosti 70. Grane socijalnog osiguranja 71. Aktivna politika zaposljavanja 72. Osiguranici I osigurana lica u zdravstvenom osiguranju 73. Invalidska penzija-povreda van rada 74. Odgovornost za stetu koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu 75. Osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja


Saobracajno pravo?Jovanovic 1. Pojam I karakteristike pomorskog prava 2. Opsti pojam broda 3. Ime I upis broda 4. Sposobnost broda 5. Luke I pristanista 6. Pojam hipoteke na brodu 7. Privilegije na brodu 8. Lica kod ugovora o iskoriscavanja brodova 9. Ugovor o zakupu broda 10. Karakteristike brodarskog ugovora 11. Podbrodarski I pomorsko vozarski ugovor 12. Obaveze brodara pre ukrcaja 13. Izdavanje pisma spremnosti 14. Stojnice 15. Vozarina 16. Vrste konosmana 17. Najcesci razlozi za oslobodjenje brodara od odgovornosti 18. Odgovornost brodara za zakasnjenje 19. Odgovornost brodara za teret 20. Odgovornost brodara u specijalnim slucajevima 21. Ogranicenje odgovornosti brodara 22. Ugovorno ogranicenje odgovornosti brodara 23. Odgovornost brodara kod ugovora o prevozu putnika I prtljaga 24. Vrste prevoza putnika 25. Ugovor o tegljenju 26. Ugovor o pomorskoj agenciji 27. Odgovornost za smrt I telesne povrede 28. Odgovornost za zagadjivanje 29. Odgovornost preduzetnika nuklearnog broda 30. Pojedini slucajevi zajednicke havarije 31. Likvidacija zajednicke havarije 32. Odgovornost kod sudara brodova 33. Spasavanje lica 34. Nagrada za spasavanje I njena raspodela 35. Prekostojnice


Trgovinsko pravo?Besarovic 1. Pojam preduzetnika 2. Preddrustvo 3. Privredno drustvo I preduzece 4. Gradjansko drustvo 5. Vrste preduzeca 6. Osnivanje preduzeca 7. Delatnost preduzeca 8. Jednoclano drustvo 9. Poslovno udruzenje 10. Firma preduzeca 11. Zastupanje preduzeca 12. Javna preduzeca 13. Prokura 14. Ortacko drustvo 15. Komanditno drustvo 16. Komanditno drustvo na akcije 17. Akcionarsko drustvo 18. Skupstina akcionarskog drustva 19. Drustveno preduzece 20. Fuzije I podele preduzeca 21. Privredne komore 22. Narodna Banka Jugoslavije 23. Berze I komisije za hartije od vrednosti 24. Prinudno poravnanje sa poveriocima 25. Likvidacija 26. Pojam I osnovi stecaja 27. Tuzba u stecaju 28. Obezbedjenje ugovora u privredi 29. Ugovor o uskladistenju 30. Ugovor o kontroli 31. Ugovor o osiguranju 32. Osiguranje imovine 33. Osiguranje lica 34. Osiguranje od odgovornosti 35. Reosiguranje 36. Ugovor o prevozu robe vazdusnim putem 37. Ugovor o prevozu robe morem 38. Ugovor o prevozu robe drumom 39. Zajednicka havarija 40. Transportne klauzule 41. Obaveze prodavca 42. Obaveze kupca 43. Odgovornost prodavca 44. Specificnosti ugovora u privredi 45. Ugovor o komisionu 46. Ugovor o spediciji 47. Ugovor o kombinovanom prevozu 48. Ugovor o kreditu-opsti deo 49. Vrste ugovora o kreditu 50. Vrste hartija od vrednosti 51. Hartije na ime 52. Hartije po naredbi 53. Hartije na donosioca 54. Opste karakteristike akcija 55. Vrste dokumentarnog akreditiva 56. Bankarska garancija 57. Vrste bankarske garancije 58. Pojam I osobine menice 59. Vrste menice 60. Blanko I sopstvena menica 61. Menicni elementi 62. Prenos menice 63. Isplata menice 64. Menicni aval I prezentacija 65. Menicne tuzbe I prigovori 66. Menicna nacela 67. Menicni regres 68. Eskont I reeskont 69. Lombard I relombard 70. Isprave kombinovanog prevoza 71. Pojam I vrste ceka 72. Elementi ceka 73. Konosman 74. Tovarni list 75. Skladisnica


TRGOVINSKO?VASILJEVIC 1. PRIVREDNO DRUSTVO I PREDUZECE 2. PREDDRUSTVO 3. OPSTE KARAKTERISTIKE PRIVREDNOG DRUSTVA 4. PROBIJANJE PRAVNE LICNOSTI 5. GRADJANSKO DRUSTVO 6. KOMANDITNO DRUSTVO 7. KOMANDITNO DRUSTVO NA AKCIJE 8. OPSTE KARAKTERISTIKE DOO 9. KONSTITUTIVNI AKTI I ORGANI DOO 10. ISTUPANJE I ISKLJUCENJE CLANA DOO 11. ZASTITA PRAVA MANJINSKIH CLANOVA DOO 12. JEDNOCLANO DRUSTVO 13. VRSTE I KARAKTERISTIKE AD 14. OSNIVANJE AD I KONSTITUTIVNI AKTI 15. UPRAVA AD 16. REORGANIZACIJA KAPITALA AD 17. KOTACIJA AKCIJA I OBVEZNICA 18. POVECANJE I SMANJENJE KAPITALA AD 19. OBVEZNICE 20. PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA 21. AKCIONARSKO DRUSTVO ZAPOSLENIH 22. VRSTE SKUPSTINA AD 23. DRUSTVENO PREDUZECE 24. DRUSTVA SLOBODNIH PROFESIJA 25. POSLOVNO UDRUZENJE 26. INSAJDER TREJDING (POVLASCENE INFORMACIJE) 27. PRINUDNO PORAVNANJE 28. LIKVIDACIJA 29. HOLDING 30. FUZIJE PRIVREDNIH DRUSTAVA 31. POJAM I SPECIFICNOSTI UGOVORA U PRIVREDI 32. ODGOVORNOST PRODAVCA 33. DOCNJA PRODAVCA 34. UGOVOR O PREVOZU ROBE MOREM 35. ODGOVORNOST POMORSKOG BRODARA 36. TRANSPORTNE KLAUZULE 37. UGOVOR O PREVOZU ROBE VAZDUSNIM PUTEM 38. UGOVOR O KOMBINOVANOM PREVOZU 39. POSREDOVANJE 40. AGENTURA 41. KOMISION 42. KONTROLA 43. SPEDICIJA 44. VRSTE OSIGURANJA 45. LIZING 46. FRANSIZING 47. OPSTE KARAKTERISTIKE UGOVORA O GRADJENJU 48. VRSTE UGOVORA O GRADJENJU 49. ODGOVORNOST KOD UGOVORA O GRADJENJU 50. OBAVEZE IZVODJACA RADOVA 51. OBAVEZE NARUCIOCA 52. UGOVOR O KREDITU 53. VRSTE KREDITA 54. BANKARSKA GARANCIJA-PRAVNI ODNOSI 55. VRSTE BANKARSKE GARANCIJE 56. OBICAN AKREDITIV 57. DOKUMENTARNI AKREDITIV 58. PRAVNI ODNOSI KOD ROBNOG AKREDITIVA 59. NACELA KOD DOK.AKREDITIVA 60. VRSTE DOK.AKREDITIVA 61. TEKUCI RACUN 62. SPECIJALNI KREDITNI POSLOVI 63. OPSTE KARAKTERISTIKE HARTIJA OD VREDNOSTI 64. POJAM I OSOBINE MENICE 65. PRAVNA PRIRODA MENICE 66. MENICNA NACELA 67. FAKULTATIVNE KLAUZULE KOD MENICE 68. PRENOS MENICE 69. AKCEPT I ISPLATA MENICE 70. MENICNA INTERVENCIJA 71. PREJUDICIRANA MENICA 72. AVALIRANJE 73. PREZENTACIJA MENICE 74. MENICNI PROTEST 75. NOTIFIKACIJA MENICE 76. MENICNI REGRES 77. MENICNI PRIGOVOR 78. AMORTIZACIJA MENICE 79. BLANKO MENICA 80. SOPSTVENA MENICA 81. ROKOVI ZASTARELOSTI U MENICI 82. VRSTE CEKA 83. PREZENTACIJA CEKA 84. OPOZIV CEKA 85. PROTEST KOD CEKA 86. CEKOVNE TUZBE 87. HARTIJE OD VREDNOSTI EMITOVANE U SERIJI 88. TOVARNI LIST 89. KONOSMAN 90. VRSTE KONOSMANA 91. KREDITNA KARTA 92. SKLADISNICA


Upravno pravo?Markovic 1. Organizacioni pojam uprave 2. Realni I teritorijalni princip 3. Hijerarhijski princip I subordinacija 4. Vrsioci uprave 5. Upravna javna ovlascenja 6. Pozitivnopravni pojam uprave 7. Tradicionalna uza koncepcija predmeta upravnog prava 8. Savremena sira koncepcija predmeta upravnog prava 9. Upravno-pravni odnos 10. Opsta obelezja I vrste izvora upravnog prava 11. Upravna delatnost-uprava kao javna sluzba 12. Pojam I obelezja upravnog akta 13. Pozitivni I negativni upravni akti 14. Konstitutivni I deklarativni upravni akti 15. Vezani I slobodni upravni akti 16. Jednostavni I zbirni upravni akti 17. Pogresni upravni akti 18. Upravne radnje 19. Nacelo pravnosnaznosti 20. Svojstva stranke u upravnom postupku 21. Zastupnici I punomocnici stranke 22. Rokovi I povracaj u predjasnje stanje 23. Skraceni ispitni p[ostupak 24. Prethodno pitanje u upravnom postupku 25. Usmena rasprava 26. Svedoci u upravnom postupku 27. Obezbedjenje dokaza 28. Resenje u upravnom postupku 29. Zakljucak 30. Rad prvostepenog organa po zalbi 31. Rad drugostepenog organa po zalbi 32. Ponistavanje I ukidanje resenja po osnovu sluzbenog nadzora 33. Vanredno ukidanje resenja 34. Pojam I vrste kontrole uprave 35. Predmet upravnog spora prema ZUS-u 36. Predmet upravnog spora u slucaju cutanja uprave 37. Negativna enumeracija I upravni spor 38. Razlozi za vodjenje upravnog spora 39. Stranke u upravnom sporu 40. Tuzba u upravnom sporu 41. Prethodni postupak po tuzbi 42. Spor pune jurisdikcije 43. Zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke 44. Zahtev za zastitu zakonitosti 45. Obaveznost I izvrsenje presuda u upravnom sporu

Vasa pitanja i sugestije saljite na : jevta22@infosky.net 

www.pravnifaks.dzaba.com


www.pravnifaks.dzaba.com